اخذ تاببعیت از طریق تولد

مفهوم تابعیت

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی که فردی را به ملت مشخصی مربوط می‌سازد و تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت را می سازد و یک رابطه‌ای است بین شخص و دولت که فرد تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌ حق می‌نماید. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌سازد که در رفتار و داد و ستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده و متمتع خواهند شد.
تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که شخصی که شخصی را به دولتی مرتبط می کند.

قانون خاک و خون در تابعیت

تابعیت از دو قانون خاک و خون و یا ترکیبی از آنها استفاده می کنند.
طبق قانون خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرف نظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید. در واقع با متولد شدن در یک کشور تابعیت آن کشور را به دست می آورند. برای مثال اگر قردی در کشور کانادا متولد شود و صرف نظر از اینکه پدر یا مادر آن فرد تبعه کدام کشور باشند آن طفل تابعیت آن کشور را به دست می آورد و تبعه کانادا محسوب می شود.
در قانون خون ( تابعیت طبیعی ) که معمولا از سوی کشور های فرستنده مهاجر برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت است که کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش در می آید. به عنوان مثال اگر فردی در کشور ایران متولد شود صرف نظر اینکه در کشور ایران متولد شده است تابعیت پدر و مادر خود را به دست می آورد.
تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شود. این تابعیت تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی ادامه می یابد.

اخذ تابعیت سوئد از طریق تولد فرزند

اخذ تابعیت در سوئد از طریق خون می باشد، در واقع با تولد یک فرد در کشور سوئد، طفل تابعیت والدین خود را به دست می آورد و به دنیا آمدن فرد در خاک آن کشور روی آن طفل تاثیری نمی گذارد
تابعیت کشور سوئد در صورت داشتن موارد زیر می تواند از طریق تولد برای کودک حاصل شود:
• در صورتی که مادر کودک تبعه کشور سوئد باشد تابعیت مادر به فرزند سرایت می کند . مادر سوئدی به طور خودکار تابعیت را به کودکش می دهد .حتی اگر کودکش در کشور دیگری متولد شود .
• اگر مرد سوئدی با زن خارجی ازدواج رسمی کند فرزند آنها سوئدی است حتی اگر فرزند آنها خارج از کشور سوئد متولد شده باشد .
• کودکی که از یک مرد سوئدی و یک زن خارجی در خارج از کشور سوئد به دنیا آمده باشند و پدر و مادر با یکدیگر ازدواج نکرده باشند . اگر پدر و مادر تا قبل از ۱۸ سالگی با یکدیگر ازدواج رسمی کنند کودک می تواند تابعیت کشور سوئد را اخذ نماید.

اخذ تابعیت تولد از طریق فرزند خواندگی در کشور سوئد

کودکی که کمتر از 12 سال سن داشته باشد و توسط یک شهروند سوئدی به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشد، در صورت داشتن شرایط زیر تابعیت کشور سوئد را دریافت خواهد کرد:
1) فرزند خواندگی کودک بر اساس تصمیم که در کشور سوئد یا سایر کشورهای اسکاندیناوی اتخاذ شده است، به انجام رسیده است.
2) فرزند خواندگی کودک بر اساس تصمیم که در خارج از کشور سوئد اتخاذ شده است، به انجام رسیده و به تائید سازمان مربوطه در کشور سوئد رسیده است.
3) مقامات سوئدی مجوز فرزند خواندگی را تایید کرده باشند.
همچنین اگر فردی کودکی را که در سوئد متولد شده باشد به فرزند خواندگی بپذیرد می‌تواند برای اخذ تابعیت کودک قبل از ۵ سالگی اش اقدام کنند.

لزوم اثبات رابطه والدین و فرزند

اگر کودک حاصل از یک رابطه زوجیت قانونی نبوده باشد، هیئت رفاه اجتماعی در شهرداری ابتدا باید پدر و مادر را مشخص نماید. هنگامی که رابطه پدر و مادر ثابت می شود، کودک به عنوان یک شهروند سوئدی محسوب می شود. در صورت انجام این کار، اداره مهاجرت، آژانس مهاجرت را مطلع خواهد کرد و نیازی به درخواست اجازه اقامت برای کودک نیست.

شرایط مورد نیاز برای اخذ تابعیت سوئد از طریق تولد

• یکی از والدین شهروند کشور سوئد باشد. چنانچه فرزند پس از تاریخ 1 آوریل 2015 متولد شده باشد و یکی از والدین شهروند کشور سوئد باشند، در بدو تولد، به صورت قانونی شهروند سوئد محسوب خواهد شد. این موضوع بدون توجه به اینکه فرزند در کشور سوئد یا خارج از آن به دنیا آمده باشد صدق می کند
• چنانچه والدین کودک در قید حیات نباشند، باید در زمان حیات شهروند کشور سوئد بوده باشند.
• چنانچه فرزند قبل از تاریخ 1 آوریل 2015 متولد شده باشد، اگر دارای یکی از شروط زیر را احراز نماید در بدو تولد، به صورت قانونی شهروند سوئد محسوب خواهد شد
1) فرزند از مادری سوئدی متولد شده باشد.
2) کودکی که از پدری سوئدی و مادری خارجی متولد شده باشد، چنانچه در کشور سوئد متولد شده باشد، شهروند این کشور محسوب خواهد شد.
• چنانچه کودکی بعد از 1 جولای 2001 و قبل از 1 آوریل 2015 متولد شده باشد، اگر یکی از شروط زیر را داشته باشد در بدو تولد، به صورت قانونی شهروند سوئد محسوب خواهد شد.
1) کودک از پدری که شهروند سوئد بوده متولد شده باشد.
2) اگر والدین ازدواج نکرده باشند، اداره رفاه اجتماعی میبایست تاکید کند که شخص پدر کودک است. زمانیکه تاییدیه دریافت شود، کودک شهروند کشور سوئد محسوب می شود. اداره مالیات، اداره مهاجرت را از این موضوع آگاه می سازد.
3) زمانیکه کودکی در کشور سوئد متولد می شود و تابعیت این کشور را نداشته باشند، اداره مهاجرت سوئد، نامه ای را برای والدین کودک ارسال می کنند که به واسطه آن، والدین کودک باید برای دریافت اجازه اقامت کودک اقدام کنند.

هزینه های زایمان و تولد فرزند در سوئد

گزینه مراقبت های خصوصی قبل از زایمان در سوئد موجود نیست. مراقبت های قبل از زایمان در بیمارستان ها معمولا رایگان است، هرچند ممکن است هزینه های روزانه که حدود 13 دلار است، دریافت شود. مجوز اقامت سوئد هنگام تولد کودک برای جلوگیری از ایجاد صورتحساب های سنگین، بسیار ضروری است. زایمان در سوئد برای افرادی که مالیات پرداخت نمی کنند، افراد بدون EHIC و خارجیان از کشور هایی بدون توافق متقابل با سوئد، پر هزینه می باشد. به طور کلی هزینه زایمان و تولد فرزند در سوئد تقریبا 9000 دلار است.

مدارک مورد نیاز

• اصل پاسپورت کودک ( اگر کودک پاسپورت نداشته باشد، سایر مدارک شناسایی نظیر کارت ملی یا شناسنامه ارسال شود)
• کپی پاسپورت والدین کودک
• پرداخت هزینه درخواست معادل ۱۵۰۰ کرون.
چنانچه درخواست حق تابعیت فرزند توسط اداره مهاجرت سوئد مورد پذیرش قرار گیرد، کودک می تواند برای دریافت پاسپورت کشور سوئد اقدام نماید.

مزایای دریافت تابعیت کشور سوئد

• نام متقاضی به عنوان یک شهروند سوئدی در پایگاه اطلاعات شهرداری ثبت خواهد شد.
• متقاضی پاسپورت و کارت شناسایی سوئدی خواهد داشت.
• متقاضی حقوقی کاملا برابر با یک شهروند سوئدی خواهد داشت.
• متقاضی حتی پس از یک دوره طولانی اقامت در خارج از سوئد می تواند به این کشور بازگردد.
متقاضی یک شهروند اروپایی محسوب می شود.

سوالات متداول

• سیستم اعطای تابعیت در سوئد چیست؟
سیستم اعطای تابعیت در کشور مبنی بر اصل خون می باشد.

• شرایط اعطای تابعیت کشور سوئد بر چه مبنایی است؟
شرایط اعطای تابعیت از طریق تولد در صورتی امکان پذیر است که حداقل یکی از والدین اتباع سوئد باشند.

• امتیازات تابعیت سوئد چیست؟
حق رای، کار در سیستم های دولتی و پارلمان های دولتی، کار در کشور سوئد و سایر کشورهای عضو اتحادیه.

• شرایط اعطای تابعیت سوئد از طریق فرزند خواندگی چیست؟
فرزند زیر 12 سال باشد و فرزند خواندگی توسط یک سوئدی باشد.

• دیگر طرق اخذ تابعیت کدام اند؟
اخذ تابعیت از طریق ازدواج پس از 3 سال، کار و تحصیل پس از 5 سال و سرمایه گذاری پس از 5 سال.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *